Double v-belts šesťhranné.jpg Double v-belts šesťhranné21.jpg

Double v-belts Obojstranné klinové remene šesťhranné

Šesťhranné alebo dvojité klinové remene sa odporúčajú pre serpentínové pohony, pri ktorých sa má prenášať výkon z obidvoch strán pásu.

Dvojité klinové remene sú extrémne flexibilné, sú široko používané v poľnohospodárskych strojoch. Sú určené na použitie tam, kde nastávajú náhle zmeny smeru pohybu pásu, tieto zmeny spôsobujú jedinečné namáhanie štruktúry pásu. Dvojité klinové remene PIX sú perfektne navrhnuté a pri prevádzke zostávajú v priečnom a pozdĺžnom smere v drážke remenice.

POUŽITIE:

Šesťhranné klinové remene nájdu uplatnenie v pohonoch, kde sa súčasne pohybujú viaceré remenice v rovnakej rovine v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek. Ťažný kord z polyesteru, umiestnený v strede konštrukcie, poskytuje extrémnu flexibilitu a nízke vlastnosti naťahovania. Vzhľadom na špecifické umiestnenie kordu nie sú pásy vystavené žiadnym iným silám, ako v prípade bežných klinových remeňov. Tieto klinové šesťhranné remene sa používajú aj v mlynoch, poľnohospodárstve, záhradnej technike, banskom priemysle, drviče aj v priemyselných pohonoch.


Na tejto stránke sa stále pracuje ďakujeme za pochopenie. Svoj dotaz konzultujte s obchodným oddelením firmy.