Double v-belts šesťhranné23.jpg Double v-belts šesťhranné3.jpg

POUŽITIE:

Šesťhranné klinové remene nájdu uplatnenie v pohonoch, kde sa súčasne pohybujú viaceré remenice v rovnakej rovine v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek. Ťažný kord z polyesteru, umiestnený v strede konštrukcie, poskytuje extrémnu flexibilitu a nízke vlastnosti naťahovania. Vzhľadom na špecifické umiestnenie kordu nie sú pásy vystavené žiadnym iným silám, ako v prípade bežných klinových remeňov. Tieto klinové šesťhranné remene sa používajú aj v mlynoch, poľnohospodárstve, záhradnej technike, banskom priemysle, drviče aj v priemyselných pohonoch.

Na tejto stránke sa stále pracuje ďakujeme za pochopenie. Svoj dotaz konzultujte s obchodným oddelením firmy.