3969_M.jpg BP.png

BP plc je nadnárodná energetická spoločnosť so sídlom v Londýne. Patrí medzi tretiu najväčšiu energetickú spoločnosť na svete, štvrtú najväčšiu spoločnosť na svete a najväčšiu britskú spoločnosť.

K vybraným olejom si nezabudnite vybrať správny filter podľa typu a modelu ( auta, samochodného stroja ), ktorý ponúkame v sekcii FILTER ( len značkové filtre ), ktoré idú aj do prvovýroby, ale pod katalógovým číslom prílušného výrobcu stroja.